Trình Chính phủ ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 15/5

(Dân trí) - Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn và trình trước ngày 15/5.

Mục lục

Thường trực Chính phủ vừa ban hành kết luận về tình hình xây dựng, trình ban hành và nội dung chính của Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA); cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng, tính khả thi của các nghị định nêu trên, Thường trực Chính phủ đề nghị cần nghiên cứu các quy định về cơ chế giá, phí truyền tải và các chi phí phát sinh khác; đánh giá tác động đến các chủ thể nhất là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trên cơ sở đó, Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 15/5.

Tuy nhiên, để 2 nghị định đi vào cuộc sống, khuyến khích được người dân sử dụng nguồn năng lượng tái tạo sẵn có, Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Công thương bổ sung, làm rõ các nội dung chính sách, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu khuyến khích một cách thực chất, khả thi trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Cụ thể, đối với Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà cần làm rõ nội hàm “tự sản, tự tiêu” và quy định rõ trách nhiệm của các bộ (Xây dựng, Công an, Công Thương…) trong việc quy định các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, xây dựng, điều kiện kỹ thuật để có thể thực hiện ngay khi Nghị định được ban hành, không phải chờ Thông tư hướng dẫn. 

Thường trực Chính phủ lưu ý rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo việc đề xuất chính sách không được sơ hở dẫn đến việc lợi dụng chính sách.

Với Nghị định quy định cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG, Thường trực Chính phủ yêu cầu xác định rõ vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước trong đầu tư xây dựng và cung cấp hạ tầng dùng chung cho sản xuất, nhập khẩu, lưu trữ, phân phối khí và tác động của các chính sách, đặc biệt là với giá và sản lượng…

Thường trực Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương hoàn thiện 2 nghị định trình Chính phủ trong tháng 5.

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/trinh-chinh-phu-ban-hanh-co-che-mua-ban-dien-truc-tiep-truoc-155-20240508221253438.htm

DMCA.com Protection Status