Tương lai của điện mặt trời tại Việt Nam

Tương lai của điện mặt trời tại Việt Nam được đánh giá là rất khả quan. Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng phát triển điện mặt trời rất lớn với lượng bức xạ mặt trời trung bình hàng năm lên tới 1.500 - 2.000 kWh/m2.
Hệ thống điện năng lượng mặt trời hybrid 10kW 1 pha (2)

Mục lục

Theo dự báo của Bộ Công Thương, đến năm 2030, điện mặt trời sẽ chiếm 38,5% trong tổng công suất các nguồn điện ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho phát triển điện mặt trời, như:

  • Miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị cho điện mặt trời.
  • Khuyến khích đầu tư điện mặt trời mái nhà.
  • Hỗ trợ giá bán điện cho điện mặt trời mái nhà.

Nhờ những chính sách ưu đãi này, điện mặt trời tại Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Theo số liệu của Bộ Công Thương, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời tại Việt Nam đã đạt 19 GW vào năm 2022, tăng gấp 10 lần so với năm 2017.

Tương lai, điện mặt trời tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Với tiềm năng lớn về nguồn bức xạ mặt trời và các chính sách ưu đãi của Chính phủ, điện mặt trời sẽ là một nguồn năng lượng quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Dưới đây là một số yếu tố sẽ thúc đẩy sự phát triển của điện mặt trời tại Việt Nam trong thời gian tới:

  • Giá điện than và điện khí tăng cao: Giá điện than và điện khí đang có xu hướng tăng cao do giá nhiên liệu đầu vào tăng. Điều này khiến điện mặt trời trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn.
  • Nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng: Nhu cầu sử dụng điện tại Việt Nam đang ngày càng tăng cao, đặc biệt là tại các khu vực đô thị. Điều này tạo ra cơ hội cho điện mặt trời phát triển.
  • Công nghệ điện mặt trời ngày càng phát triển: Công nghệ điện mặt trời đang ngày càng phát triển, giúp giảm chi phí đầu tư và tăng hiệu suất của hệ thống điện mặt trời.

Với những yếu tố trên, tương lai của điện mặt trời tại Việt Nam được đánh giá là rất khả quan. Điện mặt trời sẽ là một nguồn năng lượng quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường của Việt Nam.

DMCA.com Protection Status